Grounded 2021 / 18.- 20. avgust 2021 / Švicarija, Ljubljana

Sreda, 18. avgust 2021 

Avtorja fotografij: Matjaž Rušt & Katja Goljat

Četrtek, 19. avgust 2021 

Petek, 20. avgust 2021