Grounded je festival elektronske glasbe, kritične misli in aktivizma, ki naslavlja aktualna družbena vprašanja s povezovanjem navidez nezdružljivega: deinstitucionalizirane teoretske razprave, povsakdanjenja družbenega aktivizma ter progresivne klubske elektronske kulture. V razpravah, projekcijah, predstavitvah, glasbenih nastopih in druženjih, katerih vrednostna izhodišča so enakost ne glede na osebne okoliščine, solidarnost s šibkejšimi in avtonomija posameznika_ce, udeleženke_ci iščejo informirane, argumentirane in odgovorne odzive na izzive sedanjosti in prihodnosti. 
 
Prva izvedba festivala je bila leta 2015 na temo Avtonomija migracijleta 2018 je bila tema Intima v času umetne inteligence, leta 2019 Avtomatizacija in oblast leta 2020 Resnica in lani Država.
 
Tema letošnjega festivala Grounded je Odgovornost
 
 
Programska ekipa / Team
Glasbeni program/ Music Program: Nina Hudej, Nina Kodrič (NinaBelle
Diskurzivni program/ Discursive Program: Barbara RajgeljMonika Weiss
3D animacija & grafično oblikovanje/ 3D animation & Graphic Design: Luka Grčar
Grafično oblikovanje/ Graphic Design: Rok Mar
Zvok / Sound: Taj Pečnikar
 
Sofinancira / Co-financed by:
 
Partner:
Grounded is a festival of electronic music, critical thinking and activism, that addresses current social issues by combining the seemingly incompatible: deinstitutionalised theoretical debates, everyday social activism and progressive electronic club culture. Through debates, projections, presentations, music performances and hangouts – the baselines of which are equality irrespective of personal circumstances, solidarity with the weak and the autonomy to govern your own fate – the participants seek relevant, eligible and responsible answers to the contemporary challenges.
 
The first edition of the festival was held in 2015 with the theme Autonomy of migration. Theme in 2018 was Intimacy in the age of artificial intelligence, in 2019 Automation and Power, in 2020 Truth and last year’s theme was The State.
 
This year’s theme is Responsability.
 
Partner:

Radio Študent / 16.8.2022/ FESTIVAL GROUNDED 2022