Grounded je festival elektronske glasbe, kritične misli in aktivizma, ki naslavlja aktualna družbena vprašanja s povezovanjem navidez nezdružljivega: deinstitucionalizirane teoretske razprave, povsakdanjenja družbenega aktivizma ter progresivne klubske elektronske kulture. V razpravah, projekcijah, predstavitvah, glasbenih nastopih in druženjih, katerih vrednostna izhodišča so enakost ne glede na osebne okoliščine, solidarnost s šibkejšimi in avtonomija posameznika_ce, udeleženke_ci iščejo informirane, argumentirane in odgovorne odzive na izzive sedanjosti in prihodnosti. 
Prva izvedba festivala je bila leta 2015 na temo Avtonomija migracij, leta 2018 je bila tema Intima v času umetne inteligence, lani (2019) pa
Avtomatizacija in oblast. Zaradi izjemnih okoliščin letos prvič festival ne bo potekal novembra, ampak avgusta.
 
Tema letošnjega festivala Grounded je Resnica.
Grounded is a festival of electronic music, critical thinking and activism, that addresses current social issues by combining the seemingly incompatible: deinstitutionalised theoretical debates, everyday social activism and progressive electronic club culture. Through debates, projections, presentations, music performances and hangouts – the baselines of which are equality irrespective of personal circumstances, solidarity with the weak and the autonomy to govern your own fate – the participants seek relevant, eligible and responsible answers to the contemporary challenges.
The first edition of the festival was held in 2015 with the theme Autonomy of migration. Theme in 2018 was Intimacy in the age of artificial intelligence and in 2019 Automation and Power.Due to exceptional circumstances this year’s festival will not be held in November, but in August.
 
This year’s theme is Truth.

novinarska konferenca
  press conference

Novinarska konferenca pred Festivalom Grounded 2020, Nika Mahnič in Nina Hudej (Pritličje, 18.8.2020)

mediji
     press

programska ekipa
  program team

Glasbeni program / Music Program: Nina Hudej, Nina Kodrič (NinaBelle)
Diskurzivni program / Discursive Program: Nika Mahnič, Barbara RajgeljMonika Weiss
3D animacija & grafično oblikovanje / 3D animation & Graphic Design: Luka Grčar
Grafično oblikovanje / Graphic Design: Rok Mar
Fotografija / Photo: Katja Goljat, Nejc Trampuž
Video, Prenos / Stream:
Matjaž Rušt
Zvok / Sound: Taj Pečnikar
Zoom: Matej Ferenc

festivalgrounded@gmail.com